Vállalat
Magánszemély
EURÁFA nélkül
Összescaret down icon
cart icon
Bevásárlókocsi
Összescaret down icon

Általános értékesítési és szállítási feltételek

1.

Cégünk és a Megrendelő közötti üzleti forgalomra kizárólag az alábbi értékesítési és szállítási feltételek érvényesek. Minden esetben elsőbbséget élveznek az ettől eltérő, a Megrendelő által számunkra elküldött, illetve a levelein található feltételekhez képest. Amennyiben kötelező érvényű törvényes rendelkezések, elsősorban a fogyasztóvédelmi törvény, a mindenkor érvényes megfogalmazásban ellentétben állnak általános értékesítési és szállítási feltételeinkkel, ezek a kötelező érvényű előírások alkalmazandók. A megbízásokat nem igazoljuk vissza.

2.

A katalógusban található termékeket általában a megadott mennyiségben azonnal, raktárról szállítjuk. Amennyiben a szállítás raktárról nem megoldható, megadjuk a várható szállítási időpontot. Az ilyenfajta utólagos szállításokat a rendelkezésre álláskor azonnal, külön számlával, további szállítási költségek felszámítása nélkül hajtjuk végre. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy rendeléseket ne teljesítsünk, anélkül, hogy ezt megindokolnánk.

3.

Minden műszaki információ, adat és méret az illető gyártó adatain alapszik. Nem szavatoljuk ezen adatok helyességét. Fenntartjuk magunknak a csekély mértékű, elsősorban műszaki okú változtatások jogát, illetve azt a jogot, hogy eltérő alakú vagy színű terméket szállítsunk. A jelen katalógusban szereplő minden ár Euró irányár és nem tartalmazza a törvényes ÁFÁ-t. A katalógus árai Magyarország területén érvényesek. Ennek a katalógusnak a megjelenésével minden korábbi ár érvényét veszti. Az árak tartalmazzák a csomagolás költségeit. 25.- Euro rendelési értékig a szállítási költség nettó 10.95,- Euro, 25-50.- Euró értékű vásárlás között nettó 5.95,- Euro, 50.- Euro rendelési érték felett a szállítás ingyenes. A szállítás általában csomagküldő szolgálat igénybevételével történik.

4.

Számláink a számla kiállításának dátumától számított harminc napon belül a feltüntetett áron egyenlítendők ki. A fizetések visszatartása nyitott rendelések miatt, illetve bármilyen jellegű ellenkövetelés beszámítása kizárt. Késedelem esetén az Osztrák Nemzeti Bank által alkalmazott „Vállalkozási hátralék kamatláb” +3% éves késedelmi kamatot számítunk fel. A késedelemben lévő vevőt terheli minden, a fizetési meghagyással és egy esetleges behajtóiroda bevonásával kapcsolatos, díjszabás szerinti költség.

5.

A szállított áru a Megrendelővel szembeni minden követelésünk teljes mértékű kiegyenlítéséig a tulajdonunkban marad.

6.

A hibákat a szállítástól számított nyolc napon belül, a számlához mellékelt RMAnyomtatványon, írásban kell jelezni. Az áru visszaküldése előtt minden esetben kérjen a visszáruhoz RMA-bizonylatszámot. Csak az olyan visszárut tudjuk elfogadni, amely hiánytalanul kitöltött, azaz RMA-bizonylatszámmal is ellátott RMA-nyomtatvánnyal van ellátva. A határidőn belüli, jogos panasz esetén méltányos határidőn belül díjtalanul csereárut szállítunk, vagy árengedményt teszünk.

7.

Az eredeti csomagolású áru cseréje elvileg a szállítástól számított nyolc napon belül lehetséges. Ennek előfeltétele, hogy az áru a megbontatlan eredeti csomagolásban érkezzen hozzánk vissza. Ezen kívül az árut hiánytalanul kitöltött RMA-nyomtatvánnyal (kérje az RMA-bizonylatszám megküldését) kell ellátni. Az RMA-nyomtatvány illetve az előzőleg kiadott RMA-bizonylatszám nélküli visszárukat haladéktalanul visszaküldjük a vevő költségére. A használati cikkek, mint például az elemek, akkumulátorok, könyvek, felszerelt alkatrészek, félvezetők, egyedi gyártmányok, szoftver programok, adathordozók, címkék, tintaszalagok, tonerek, tintapatronok és méretre vágott kábelek cseréje kizárt.

8.

Minden, a katalógusban szereplő termékre az érintett gyártó garanciális rendelkezései érvényesek.
Külön jelöljük a számlán azokat az árukat, amelyek csak engedéllyel vihetők ki ismét az országból. Ezeknek az áruknak feldolgozott vagy megmunkált formában történő exportjához az illetékes hatóság, különösképpen a Gazdasági Ügyek Szövetségi Minisztériumának engedélye szükséges.

9.

Az áru küldése a Megrendelő számlájára és veszélyére történik. A veszély átszáll a Megrendelőre, mihelyt az árut átadtuk a szállítást végrehajtó személynek, illetve elküldés céljából elhagyta raktárunkat. A Megrendelő kifejezett kívánságára és költségére szállítási biztosítás köthető.

10.

Megrendelő elfogadja, hogy személyes adatait, amennyiben ezek regisztrációja az ügylethez szükséges és az adatvédelmi törvény keretein belül megengedett, elektromos adatfeldolgozás útján elmentsük és feldolgozzuk.

11.

Mindennemű kártérítési igény kizárt, kivéve, ha a kárt készakarva vagy súlyos gondatlanságból okoztuk. Semmi esetre sem szavatolunk másodlagos vagy közvetett károkért. A Megrendelő köteles a szavatossági korlátozást vevőinek a további átruházás kötelezettségével átruházni, és amennyiben ezt az átruházást elmulasztja, harmadik személyek mindennemű igényével kapcsolatosan per- és tehermentesít bennünket.

12.

Kizárólag osztrák jog alkalmazandó. A teljesítés helye és a bírósági illetékesség: Bécs. Az ENSZ kereskedelmi jog rendelkezései kizártak.