Az elállásra vonatkozó irányelvek

A fogyasztók a következő elállási jogokkal rendelkeznek az üzlethelyiségen kívül letárgyalt szerződések és a távollevők között kötött szerződések esetében, kivéve a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseket.

(Fogyasztó minden természetes személy, aki olyan jogügyletet köt, amely nem köthető elsősorban a kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységéhez.)

Az elállás joga

Önnek joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni ettől a szerződéstől.

Az elállási határidő 14 nap attól a dátumtól számítva, amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél (a fuvarozót kivéve) az árucikkek utolsó tételét birtokba vette.

Elállási jogának érvényesítéséhez értesítenie kell bennünket –

Distrelec Gesellschaft m. b. H.
Dresdner Straße 47
AT-1200 Wien

– egy egyértelmű nyilatkozatban (amely lehet például egy postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levél) a jelen szerződéstől történő elállására vonatkozó döntéséről. Erre a célra igénybe veheti a csatolt elállási mintaűrlapot is, de ennek használata nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához mindössze az szükséges az Ön részéről, hogy elállási jogának érvényesítésére vonatkozó értesítését az elállási határidő vége előtt elküldje nekünk.

Az elállás következményei

Amennyiben Ön eláll a jelen szerződéstől, késedelem nélkül és legkésőbb 14 nappal az Ön elállásról szóló értesítésének kézhezvétele után vissza kell fizetnünk Önnek az összes Öntől kapott kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az olyan további költségeket, amelyeket az okozott, ha Ön másik szállítási módot választott az általunk kínált legolcsóbb standard szállítás helyett). A visszafizetéshez az eredeti tranzakció során Ön által használt fizetési módot fogjuk használni, kivéve ha Önnel kifejezetten megegyezünk egy ettől eltérő módban; ez a visszafizetés az Ön számára semmilyen költséget nem fog jelenteni.

Jogunkban áll a visszafizetést visszatartani addig, amíg a visszaküldött árut meg nem kaptuk, illetve – amennyiben ez korábban bekövetkezik – amíg Ön nem igazolja, hogy az árut visszaküldte.

Önnek azonnal és a legkésőbb a jelen szerződéstől történő elállásra vonatkozó értesítés dátumától számított 14 napon belül vissza kell küldenie vagy visszaküldésre át kell adnia az árucikkeket. A határidőt betartottnak kell tekinteni, ha Ön a 14 napos határidő vége előtt feladja az árucikkeket. Az árucikkek visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli.

Ön csak annyiban felelős az árucikkek bármilyen mértékű értékcsökkenésének megtérítéséért, amennyiben ez az értékcsökkenés nem hozható összefüggésbe az árucikkeknek a minőség, a tulajdonságok és a működés szempontjából történő megvizsgálásához szükséges kezelésével.